Mark Roorda

Mark Roorda is expert op het gebied van robotica in oorlogvoering. Hij is militair - officier bij het korps mariniers - en jurist, gespecialiseerd in onder meer het internationaal recht op geweldgebruik en oorlogsrecht. 

Hij werkt momenteel bij de Cyber Security en Cyber Operations afdeling van de Nederlandse Defensie Academie en verricht promotieonderzoek naar het gebruik van onbemande wapensystemen en de invloed daarvan op hoe het oorlogsrecht wordt toegepast in het targeting proces.

Hij is, onder meer, lid geweest van de NAVO-werkgroep Autonomous Systems in het kader van de Multinational Capability Development Campaign en betrokken geweest bij de totstandkoming van het AIV en CAVV rapport over autonome wapensystemen uit 2015 dat (mede) de basis vormt voor het regeringsstandpunt op dit gebied.