Jeroen van den Hoven

Professor Jeroen van den Hoven is hoogleraar Ethics and Technology bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) aan de TU Delft.  

Professor Van den Hoven levert als filosoof een grote bijdrage aan het agenderen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor is er op deze disciplines nu veel meer aandacht voor morele, ethische en filosofische vraagstukken.

Van den Hoven draagt bij aan debatten over uiteenlopende onderwerpen als big data, robotisering, privacy en medische technologie.

Hij is tevens oprichter en directeur van het TU Centre for Ethics and Technology. Dit instituut onderzoekt de ethische kwesties achter technologie en technologische innovatie. Hierdoor zijn nieuwe generaties ingenieurs veel beter vertrouwd met ethische en morele vraagstukken omtrent technologische innovaties.