Stephan de Nijs

Na mijn studie aan de TU Delft ben ik, privé of bedrijfsmatig, altijd bezig geweest op het gebied van Robotica en Smart Industry.


Als ingenieur wil ik het leven van mensen beter maken door gebruik te maken van techniek. Om dit daadwerkelijk met innovatieve technieken te kunnen realiseren zijn echter duidelijke kaders noodzakelijk die voortkomen vanuit complexe ethische, juridische en sociale vraagstukken.

Met dit netwerk wil ik op zoek gaan naar antwoorden op deze complexe vraagstukken zodat deze tot een helder beleid leiden die innovatie niet belemmert en er ook voor zorgt dat iedereen kan meeprofiteren van de voordelen van een grote diversiteit aan innovaties.