Jan Middendorp

Woordvoerder voor de VVD op het gebied van Overheid & Digitalisering, (E)Identiteit, Grensregio's, WNT, Rijksdienst, Rijksgebouwendienst, Verzelfstandigingsbeleid ZBOs en Beperking Regeldruk Burgers.

Jan is geboren in Amsterdam op 26 december 1975 en woont in Amsterdam. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer.