Kickoff event - Accenture Innovation Awards

In een inspirerende setting, de Accenture Innovation Awards, zijn we door gerenommeerde sprekers geïnformeerd omtrent de laatste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van Robotica en Kunstmatige Intelligentie.

De aanwezigen zijn door experts van de TU Delft (Martijn Wisse: Professor BioRobotica, Jeroen van den Hoven: hoogleraar Ethics and Technology) en de UvA (Mark Roorda) uitgedaagd om na te denken over de ontwikkeling van deze technologieën en de kansen en uitdagingen die dit met zich mee brengt.  

Na de plenaire presentaties gingen de deelnemers uiteen om tijdens de Roundtable sessie na te denken over de impact van deze technologieën op verschillende sectoren en de maatschappij als geheel. 

Vanuit diverse invalshoeken werden er bladen met ideeën volgeschreven en hoofden met vraagtekens vol kansen gevuld. 


Mariëtte Hamer sloot onze activiteit af met compliment voor ons netwerk. Zij gaf o.a. aan hoe relevant de discussie omtrent het thema is en waar de SER zich zorgen over maakt: een kloof in de samenleving door de mogelijke discrimineerde werking die uitgaat van hoogtechnologische ontwikkelingen (zoals bijv. kunstmatige intelligentie).

Wat gaan we doen met de uitkomsten van de Roundtable?

De uitkomsten vormen input voor onze denktank. In deze denktank zullen wij dieper ingaan op de vragen en overwegingen die in de Roundtable naar voren zijn gekomen. Een samenvatting van de uitkomsten kunt u hier vinden: 

http://siliconcanals.nl/events/ten-key-takeaways-accenture-innovation-awards/

Het was erg leuk om te zien dat veel aanwezigen duidelijk geïntrigeerd waren door het onderwerp en ook actief en zelfs bevlogen acteerden in de Roundtables. 


Wij hopen je uiteraard terug te zien tijdens onze denktank-sessie waarin wij hier verder op ingaan en de resultaten uit zullen werken.

Wij verwachten dat deze denktank-sessie eind juni wordt georganiseerd dus houdt de website in de gaten!


Zet cookies aan om de video te tonen.