Artikel Liberale Reflecties - Lang leve het liberalisme 4.0

In de huidige wereld van technologische veranderingen staat het (klassiek) liberalisme onder druk. Vanuit het vrijheidsprincipe wordt gesteld dat het enige doel waarvoor macht kan worden aangewend, is om te voorkomen dat de vrijheid wordt ingeperkt of te waarborgen dat we kunnen leven in een open samenleving.

En precies daar wringt de schoen. Steeds vaker grijpt de overheid in bij wetenschappelijke of technologische ontwikkelingen, soms onder maatschappelijke druk, als ontwikkelingen een (te) grote disruptieve werking hebben. Karl Popper beschreef dit al als de ‘paradox van tolerantie’, waarbij we alleen met een bepaalde mate van intolerantie, de tolerante samenleving kunnen handhaven. Maar waar leggen we, in de huidige hoogtechnologische samenleving, de grens en wie bewaakt deze? En hoe beweegt het liberalisme mee in een tijd waarin technologische innovaties in hoog tempo verschijnen?

Als thematisch netwerk willen we deze discussie binnen de partij op gang brengen, waarbij het artikel een aanzet is voor verdere discussie. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Het artikel is verschenen in Liberale Reflecties (LR), uitgave december 2018.

U kunt het hele artikel hieronder downloaden.

Veel leesplezier!

Tamara, Bart en Stephan