Rondetafel: The next tech wave & responsible innovation

In samenwerking met het Design for Values Institute van de TU Delft heeft het thematisch netwerk Impact van Verandering op 14 september een rondetafel georganiseerd met deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en politiek om de impact van technologische innovaties op de maatschappij te bespreken.

Speciale aanwezige van de middag was het VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp, onder andere verantwoordelijk voor Informatiesamenleving en de Overheid.

Na een welkom door Jeroen van den Hoven, wetenschappelijk directeur Design for Values Institute, was het de beurt aan een zestal professoren/docenten van TU Delft om de groep van ongeveer 50 aanwezigen mee te nemen in de verschillende technologische ontwikkelingen van deze tijd:

  • Quantum computing (Dr. Garrelt Alberts)
  • Big data (Dr. Scott Cunningham)
  • Block chain (Dr. Johan Pouwelse)
  • Internet of Things (Prof. Dr. Gerd Kortuem)
  • Robotics (ir. Dr. Chris Verhoeven)
  • Artificial Intelligence (Dr. Matthijs Spaan)

Bijzonder om te zien hoe de deelnemers in zes 10-minutensessies werden ondergedompeld in de snelheid waarmee onze wereld verandert...

Na een korte koffiepauze werd aan diverse rondetafels gediscussieerd over een tweetal vragen:

  1. Waarom is de rol van de overheid even belangrijk wanneer zij wel of juist niet ingrijpt bij disruptieve technologische ontwikkelingen?
  2. Wie controleert/bepaalt de (ethische) grens van innovatie

De input van de middag is gebruikt als basis voor het recent verschenen artikel in Liberaal Reflecties (LR): "Het liberalisme is dood. Lange leve liberalisme 4.0" en zal verder worden gebruikt als start voor verdieping op de verschillende onderwerpen.