Relatie met andere thematische netwerken

De ‘i’ van innovatie maakt deel uit van elk thematisch netwerk. Binnen elk thematisch netwerk wordt er namelijk op de inhoud nagedacht over innovatie binnen het thema van het desbetreffende netwerk.

DIVV onderscheidt zich door activiteiten te organiseren die kijken naar de impact van innovatie. Waar andere netwerken met name naar innovatie kijken vanuit het “wat”, kijkt DIVV naar innovatie vanuit het “waarom” en met name ook het “hoe”. 

Dit netwerk behandelt enkel innovaties die meerdere thematische netwerken raken (cross domain), en waarvan de impact mogelijke disruptief is voor de maatschappij (denk bijvoorbeeld aan verandering van: normen/waarden, definitie van vrijheid, werking democratie, werking economie, rechten en plichten, etc). 

DIVV wil verbinden. Ons netwerk is een platform die experts bij elkaar brengt op thema’s die meerdere thematische netwerken raken. Vervolgens wordt er, vanuit de inhoud (komend vanuit oa de diverse thematische netwerken) gedebatteerd over de impact die dit heeft op 3 assen: gedrag, ethiek en liberalisme.