Innovaties met een ontwrichtende impact op de maatschappij

Dit Thematisch Netwerk richt zich op innovaties die een naar verwachting ontwrichtende impact hebben op de maatschappij als geheel. Het stellen van deze voorwaarde, en daarmee het begrenzen van het thema, is nodig. Een duidelijke definitie en terminologie zorgen ervoor dat er gestructureerd en opbouwend kennis en ervaring uitgewisseld wordt.


Deze helderheid voorkomt enerzijds dat er wordt afgeweken van onderwerpen die voor dit thematisch netwerk relevant zijn. Anderzijds stimuleert deze afbakening betere prestaties. 

Innovatie: het gebruik van een nieuw idee of methode die daarmee een significante verandering teweegbrengt

Innovatie is dus iets anders dan een uitvinding (Invention). 

Uitvinding: het creëren van een nieuw product of een nieuwe oplossing

Een uitvinding creëert iets nieuws en innovatie gaat om het gebruik van deze uitvinding die een significante bijdrage levert aan een reeds bestaand product, proces of dienst. Een innovatieve oplossing hoeft dus geen uitvinding te zijn en kan plaatsvinden in elke tak van onze maatschappij.